Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy
cechpiekarzyicukiernikow.pl
CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW w Bydgoszczy

Ruszyły zapisy do udziału w Grze Miejskiej "Gdzie jest praca w Bydgoszczy ?"

Cech Piekarzy i Cukierników oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy serdecznie zaprasza uczniów klas 2 lub 3 gimnazjum do udziału w Grze Miejskiej pod nazwą "Gdzie jest praca w Bydgoszczy ?".
Celem Gry jest promocja świadomego wyboru ścieżki zawodowej i przyszłości związanej z pracą oraz uzmysłowienie młodym ludziom, że praca jest możliwa i dostępna w bydgoskich firmach rzemieślniczych. Jest to także promocja miasta Bydgoszczy jako miejsca oferującego szansę na zdobycie interesującego zawodu.
Podczas gry uczniowie będą mieli okazję odwiedzenia zakładów pracy, rozmowy z przedsiębiorcami, spotkania z doradcą zawodowym oraz poznania ścieżek kariery zawodowej. A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją (na wzór podchodów harcerskich) - bo zwycięży tylko jedna drużyna.
Zabawa w przestrzeni miejskiej organizowana jest przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy we współpracy z bydgoskimi Cechami Rzemiosł i pracodawcami - rzemieślnikami z Bydgoszczy.
Gra zorganizowana zostanie dnia 17 marca 2016 r.
Miejsce STARTU - ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy godzina 9.00.
Gra przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą wybrać jako dalszą ścieżkę kariery szkołę zawodową lub też rozważają taką możliwość.
Zabawa odbywać się będzie w godzinach 9.00 - 15.00. Z uwagi na charakter Gry (rozwój wydarzeń w czasie Gry, transport) godzina zakończenia Gry może ulec przesunięciu na godzinę późniejszą, maksymalnie do godziny 16.30.
Do udziału w grze zapraszamy 4-osobowe zespoły uczniów (+ nauczyciel/opiekun). Zachęcamy, aby drużyny były mieszane (dziewczęta i chłopcy).
UWAGA! Nie przyjmujemy zgłoszeń bezpośrednio od uczniów.
Do wygrania atrakcyjne nagrody oraz upominki dla każdego z uczestników !!!
Współorganizatorzy Gry zapewniają uczestnikom i opiekunom pokrycie kosztów dojazdów w trakcie trwania Gry oraz posiłki z napojami.
Drużyny muszą być zgłaszane przez nauczycieli/opiekunów za pośrednictwem wypełnionego formularza zgłoszeniowego z wymaganymi podpisami na oświadczeniach do pobrania poniżej (na dole strony) i odesłanego na adres: sekretariat@izbarzem.pl lub nr fax 52 322 14 23 bądź bezpośrednio na adres Izby.
Warunkiem zgłoszenia drużyny jest dysponowanie na czas gry cyfrowym aparatem fotograficznym lub urządzeniem wyposażonym w funkcję robienia zdjęć (np. smartfon) wraz z kablem USB - wystarczy 1 na drużynę.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 lutego 2016 roku. Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
UWAGA: Szkoła ma prawo do zgłoszenia tylko 1 drużyny.
Więcej informacji na temat gry w Regulaminie Gry Miejskiej (załacznik na dole strony)
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@izbarzem.pl lub telefoniczny 52 349 35 06.

 drukuj stronę   « powrót 
Copyright © 2017-2024 cechpiekarzyicukiernikow.pl

Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy

O Cechu  /  Komunikaty  /  Historia  /  Władze Cechu  /  Nasi rzemieślnicy  /  Nauka zawodu  /  Galerie  /  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz