Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy
cechpiekarzyicukiernikow.pl
CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW w Bydgoszczy

NAUKA ZAWODU

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:
praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym
teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Nasi rzemieślnicy obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów.
Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana  pomiędzy pracodawcą - rzemieślnikiem, a uczniem - młodocianym pracownikiem.

Szkolimy uczniów w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz, kucharz.

 drukuj stronę 
Copyright © 2017-2024 cechpiekarzyicukiernikow.pl

Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy

O Cechu  /  Komunikaty  /  Historia  /  Władze Cechu  /  Nasi rzemieślnicy  /  Nauka zawodu  /  Galerie  /  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz