Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy
cechpiekarzyicukiernikow.pl
CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW w Bydgoszczy

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

W imieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zapraszamy do udziału w kolejnej edycji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 7 stycznia 2015 r (PONIEDZIAŁEK), godzina 15.00 w siedzibie KPIRiP w Bydgoszczy – sala 3, I piętro.

Kurs adresowany jest do:

 • pracodawców,
 • osób prowadzących zakład pracy w imieniu pracodawcy,
 • prywatnych przedsiębiorców, posiadający uczniów (praktykantów),
 • rzemieślników prowadzących naukę zawodu,
 • osób zatrudnionych u pracodawcy ,
 • osób, które zamierzają pracować w zakładzie pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Wymóg powyższy wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawowe pojęcia i działy pedagogiki,
 • elementy teorii wychowania,
 • wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy,
 • podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,
 • psychologia pracy,
 • proces nauczania – uczenia się,
 • planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej,
 • podstawy prawne kształcenia zawodowego,
 • przygotowanie dokumentacji pedagogicznej,
 • zajęcia praktyczne.

Przewidywana liczba godzin na kursie – 80 (w tym 70 godzin z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin z praktyki metodycznej).

Zakłada się możliwość dostosowania czasu trwania kursu do zgłoszonych oczekiwań uczestników kursu.

Warunkiem ukończenia kursu będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach, opracowanie
i oddanie prac pisemnych w zakresie danego przedmiotu oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Osoby, które ukończą kurs uzyskają uprawnienia państwowe w zakresie przygotowania pedagogicznego (wszystkie formy nauczania oprócz uprawnień do nauczania w szkołach).

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie to osoby z bogatym doświadczeniem, posiadające odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Uczestnictwo w kursie jest płatne, według aktualnego cennika wynosi 600 zł dla osób zrzeszonych w Cechu. W cenie kursu zapewniamy wszystkim uczestnikom niezbędne materiały do nauki.

Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy o zgłoszenia do Działu Projektów, Promocji i Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 052 322 39 60, bądź bezpośrednio w biurze Izby, II piętro pok. 29.

Osoba do kontaktu: Patrycja Twaróg

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane do dnia 30 grudnia br. także na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które możliwe są do pobrania na naszej stronie internetowej z możliwością odesłania na adres: patrycja.twarog@izbarzem.pl

 drukuj stronę   « powrót 
Copyright © 2017-2024 cechpiekarzyicukiernikow.pl

Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy

O Cechu  /  Komunikaty  /  Historia  /  Władze Cechu  /  Nasi rzemieślnicy  /  Nauka zawodu  /  Galerie  /  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz